Karaoke: Đức Tâm

Tình Đầu Để Nhớ (Remix) – Hồ Quốc Việt

đôi khi yêu lắm cũng xa nhau Tình đầu là nơi đôi ta vừa trao kỷ niệm Em giờ đã khác xưa đi nhiều Chẳng còn vô t...