Karaoke: Đức Tâm

Tình Đầu Để Nhớ (Remix) – Hồ Quốc Việt

đôi khi yêu lắm cũng xa nhau Tình đầu là nơi đôi ta vừa trao kỷ niệm Em giờ đã khác xưa đi nhiều Chẳng còn vô t...

loading...