Karaoke: Du Tử Lê

Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi – Tuấn Anh

1. Hãy hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay Tôi buồn như phố cũ mưa bay Bàn chân từng ngón ngưng không thở Lạc mất đường đi t...

loading...