Karaoke: Đông Thiên Đức

Anh Buông Tay Rồi Đó Em Đi Đi (Remix) – Lương Gia Hùng

Anh mệt mỏi bao năm rã rời chạy theo chiếc bóng em Anh đã cố cho em yên lòng nhưng chỉ là vô vọng Dù biết trước k...

loading...