Karaoke: Đỗ Lễ

Giận Hờn – Quang Dũng

Em giận anh em không nói một lời Em quay mặt tủi hờn cho lệ sầu rơi Em giận anh em khóc một mùa thu Cho hoa kia lì...

loading...