Karaoke: Đỗ Đình Phúc

Hết Rồi (Remix) – Đàm Vĩnh Hưng

Một ngày em đi đến nơi xa vời Xoá hết bao buồn vui Một thời bên nhau ái ân nồng say Giờ tìm hoài không thấy. Ng...