Karaoke: DJ Lê Trình

Anh Nhớ Em – Lâm Chấn Khang

Yêu làm gì, khi trái tim không cùng chung lối bên nhau? Tình yêu hôm qua sao ngỡ đã cách xa nghìn trùng Lạc lõng ...

loading...