Karaoke: Đinh Miên Vũ

Sương Trắng Miền Quê Ngoại – Quang Lê

Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm Sương trắng rơi vai tôi buốt lạnh mềm Chim muôn buồn rủ nhau bay về đâu Ngẩn...

Hai Quê – Quang Lê

Quê tôi như thuở nào tháng ngày đời gieo neo Con chim kêu chiều chiều Nghe vời vợi hắt hiu Câu hò sâu lắng ru...

loading...