Karaoke: Đào Trọng Thịnh

Anh Đã Sai – Ưng Đại Vệ

Đôi ta xa nhau một chiều mưa Trên con phố quen thật buồn Dù trong tim hai chúng ta Vẫn nguyên vẹn tình yêu lúc b...

loading...