Karaoke: Đàm Vĩnh Hưng

Tình Ơi Xin Ngủ Yên (Remix) – Đàm Vĩnh Hưng

Nếu biết trước em không hề hối tiếc Anh nơi đây sẽ không mong chờ Bao yêu thương đam mê cũng sẽ rời xa Có những lú...