Karaoke: Dạ Lý Hương

Một Chuyến Xe Hoa – Phi Nhung

"Nếu biết rằng tôi đã có chồng Trời ơi người ấy có buồn không? Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ Tựa trái tim phai tựa...

loading...