Karaoke: Công Thanh Bích

Tương Tư Nàng Ca Sĩ – Quang Lê (Beat Phối)

Gặp em từ buổi xem nhạc Giọng ca ngọt êm xiết bao Lời ca bỗng như lao xao Mà lòng anh thấy sao nao nao Tựa như gi...

Tương Tư Nàng Ca Sĩ – Quang Lê

Gặp em từ buổi xem nhạc Giọng ca ngọt êm xiết bao Lời ca bỗng như lao xao Mà lòng anh thấy sao nao nao Tựa như gi...

loading...