Karaoke: Chu Kỳ Thư

Đoạn Tuyệt – Dương Sang

Một mai em có đi lấy chồng Vòng tay ân ái thay hình bóng Xác pháo tươi hồng như trái tim Êm ái trao lòng tôi vết t...

Đoạn Tuyệt – Trường Vũ

Một mai em có đi lấy chồng Vòng tay ân ái thay hình bóng Xác pháo tươi hồng như trái tim Êm ái trao lòng tôi vết t...

loading...