Karaoke: Chiến Lê

Bởi Vì Em Hết Yêu Anh – Chi Dân

Dẫu còn yêu nhưng anh sẽ không đưa em về chốn mơ Vì em đã không còn yêu anh nữa Vì biết còn yêu còn đau duyên tình ...

loading...