Karaoke: Châu Phạm

Hơn Cả Một Tình Yêu – The Men

Đừng buồn chi em dù mai xa cách nhau Đừng buồn chi em lòng anh thêm đớn đau Vẫn biết yêu em thật nhiều dấu kín tron...

loading...