Karaoke: Châu Kiệt Du

Cạm Bẫy Tình Đời (Remix) – Lâm Chấn Kiệt

Bước chân vào đời với biết bao niềm vui Biết bao nỗi buồn cảm bẫy của tình đời Ngày xưa còn thơ tôi thường hay mộng...

loading...