Karaoke: Châu Khải Phong

Dẫu Anh Không Nhìn Thấy – Châu Khải Phong

Dẫu cho anh không nhìn thấy Nhưng vẫn theo người từng bước đi Cười đi em ướt mi được gì Ước mơ của anh Là được...

Em Là Món Quà Vô Giá (Remix) – Châu Khải Phong

1. Mặc cho đời anh dù phải trắng tay anh có thể mất tất cả Anh chỉ cần em yêu thương anh chỉ cần 1 mình em vui Cảm ...

Dẫu Anh Không Nhìn Thấy (Remix) – Châu Khải Phong

Dẫu cho anh không nhìn thấy Nhưng vẫn theo người từng bước đi Cười đi em ướt mi được gì Ước mơ của anh Là được...