Karaoke: Châu Đình An

Cay Đắng Bờ Môi – Quang Lê

Tôi có người tình bỏ lại nơi phố ngày xưa Một ngày chim rũ chiều mưa Ngậm ngùi xa cánh đồng xưa Ra đi tôi nhớ t...

loading...