Karaoke: Bình Nguyên

Biết Phải Làm Sao – Hồ Quang Hiếu

Mình đã đến với nhau đã yêu nhau cho nhau những nụ cười Và đã hứa với nhau hứa bên nhau sẽ chia hạnh phúc ấy Hạnh p...

loading...