Karaoke: Bảo Trường

Sao Đổi Ngôi – Đàm Vĩnh Hưng

Vì sao rơi? Ô hay!!! Vì sao rơi đêm nay? Tinh tú buồn chi hay đầy vì lời nguyền Vì sao băng năm nao? Vì sao b...

Sao Đổi Ngôi – MIDI Karaoke

Vì sao rơi? Ô hay!!! Vì sao rơi đêm nay? Tinh tú buồn chi hay đầy vì lời nguyền Vì sao băng năm nao? Vì sao b...