Karaoke: Bảo Lê

Căn Phòng (Remix) – Dương Triệu Vũ

Đêm nay sao mưa rơi lạnh buốt vai gầy Đêm nay sao cô đơn buồn hơn bao ngày Tình rơi khi cơn mưa tan, quanh căn phòn...