Karaoke: Bảo Anh

Giả Vờ Thôi – Bảo Anh

. Lạc về nơi ta chia tay Cứ bước đi ta đâu hay Trái tim say hay ta say Dẫn lối về nơi này. Từng giọt mưa rơi ...

loading...