Karaoke: Bằng Kiều

Nấc Thang Lên Thiên Đường – Bằng Kiều

Ở cuối chân mây người yêu nay có hay chăng Mình anh nơi đây, ngồi ôm bao nhớ thương khi đêm về Ngày đó đôi ta gần n...

loading...