Karaoke: Bằng Cường

Chúng Ta Chưa Vì Nhau (Remix) – Bằng Cường

Chẳng biết đã bao lâu rồi mình không có nhau Chẳng biết đã bao đêm về lòng ta não nề Tại ngày tháng xa cách nên giờ...

loading...