Karaoke: Bá Vĩnh

Tiễn Bước Người Đi – Đan Trường

Mới hôm nào mình còn có nhau Mà giờ đây tiễn bước người đi Phút giây này làm khó đôi ta Để giờ đây nói không nên l...

loading...