Karaoke: Anh Việt Thu & Thiên Hà

Nhớ Nhau Hoài – Quang Lê

Em ở nơi nào, có còn mùa Xuân không em? Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở, thì thầm. Nắng ở trên đầu, nắng tron...

loading...