Karaoke: Anh Tuấn (Nhạc Sĩ)

Nỗi Nhớ Cao Nguyên – Hồ Quang Hiếu

Rồi đi xa thấy nhớ Nhớ cao nguyên chờ đợi Mây lang thang đại ngàn Con suối về đi hoang. Rồi đi xa thấy nhớ Đêm...

loading...