Karaoke: Anh Chương

Tâm Sự Người Lính Trẻ – Quang Lê

Từ khi anh thôi học Từ khi đôi lứa đôi đời Từ sông ngăn núi trở... Tạ từ không nói nên lời. Từ khi gót giang hồ n...