Karaoke: Anh Bằng & Trúc Ly

Nhật Ký Hai Đứa Mình – Quang Lê

Thức trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh Tình ta n...

Nhật Ký Của Hai Đứa Mình – Quang Lê

Thức trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh Tình ta n...

loading...