Karaoke: Andy Trần

Mưa Bên Em – Lương Bích Hữu

Một làn mây xanh đã trôi từ đâu Và giọt mưa ngâu đã xuôi cùng mây Và ngày ngày vẫn âm vang Tiếng vui buồn nơi trầ...