Karaoke: Ải Trần Gian

Thương Chị Tôi – Nhật Kim Anh

Chị tôi vẫn đứng bên sông, chờ anh trở về Lặng nghe câu hát ru con, ầu ơi héo hon Anh hẹn ngày xưa, khi anh trở về ...

loading...