Karaoke: AD.DC

Có Lẽ Ta Nên Dừng Lại – Chi Dân ft Addy Trần

Xin hãy quên anh như người em từng quên trước đây Chắc có lẽ con tim ta nên dừng lại để lắng nghe xem người kia giờ ...

loading...