Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng (Remix v2) – Quang Hà

1.15K lượt xem
-
Đăng bởi ngày 10/11/2016

 • Tải Về
  Xem Hướng dẫn tải về Karaoke, Beat
  Lời Bài Hát

  Năm anh em
  trên một chiếc xe tăng
  Như năm bông hoa
  nở cùng một cội
  Như năm ngón tay
  trên một bàn tay
  Đã xung trận
  cả năm người
  như một à há

  Vào lính xe tăng
  anh trước anh sau
  Cái nết ở anh
  mỗi người một tính
  Nhưng khi hát
  ta hoà cùng một nhịp
  Một người đau
  là tất cả quên ăn
  Năm anh em
  mỗi đứa một quê
  Đã lên xe
  ấy là cùng một hướng
  Nổ máy lên
  ta một dạ xung phong
  Trước quân thù
  lòng chỉ biết
  có tiến công à há

  Năm anh em
  ta mang năm cái tên
  Ấy khi lên xe
  không còn tên riêng nữa
  Trên tháp pháo
  một ngôi sao màu lửa
  Năm quả tim
  chung nhịp đập rộn ràng
  Một con đường
  đất đỏ như son
  Một màu rừng
  xanh bạt ngàn hi vọng
  Một ý chí
  bay qua đầu ngọn súng
  Một niềm tin quyết thắng
  trong trận này à há

  Năm anh em
  ta mang năm cái tên
  Ấy khi lên xe
  không còn tên riêng nữa
  Trên tháp pháo
  một ngôi sao màu lửa
  Năm quả tim
  chung nhịp đập rộn ràng
  Một con đường
  đất đỏ như son
  Một màu rừng
  xanh bạt ngàn hi vọng
  Một ý chí
  bay qua đầu ngọn súng
  Một niềm tin quyết thắng
  trong trận này à há…

  Năm anh em
  ta mang năm cái tên
  Ấy khi lên xe
  không còn tên riêng nữa
  Trên tháp pháo
  một ngôi sao màu lửa
  Năm quả tim
  chung nhịp đập rộn ràng
  Một con đường
  đất đỏ như son
  Một màu rừng
  xanh bạt ngàn hi vọng
  Một ý chí
  bay qua đầu ngọn súng
  Một niềm tin quyết thắng
  trong trận này à há

  Năm anh em
  ta mang năm cái tên
  Ấy khi lên xe
  không còn tên riêng nữa
  Trên tháp pháo
  một ngôi sao màu lửa
  Năm quả tim
  chung nhịp đập rộn ràng
  Một con đường
  đất đỏ như son
  Một màu rừng
  xanh bạt ngàn hi vọng
  Một ý chí
  bay qua đầu ngọn súng
  Một niềm tin quyết thắng
  trong trận này à há…

  st: Doãn Nho
  nam anh em tren mot chiec xe tang remix v2 quang ha
  naetmcxtremix qh

  Tuyển Chọn