Jingle Bells (Remix) – The Men

170 lượt xem
-
Đăng bởi ngày 25/12/2016

 • Tải Về
  Xem Hướng dẫn tải về Karaoke, Beat
  Lời Bài Hát

  Mừng ngày Chúa sinh ra đời.
  Nào mình nắm tay tươi cười.
  Hòa bình đến cho muôn người.
  Cùng cất tiếng ca mừng vui.
  Mừng ngày giáng sinh an hòa.
  Mừng hạnh phúc cho muôn nhà.
  Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi cất tiếng hát ca vang lừngc

  Don din don don ding don
  chuông giáo đường vang lên
  Đêm noel ơi đêm noel , ánh sáng hoà bình cho trần thế !
  Don din don don ding don
  chuông giáo đường vang lên
  Đêm noel ơi đêm noel, ta hãy chúc nhau câu cười !

  Mừng ngày giáng sinh an hòa.
  Mừng hạnh phúc cho muôn nhà.
  Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi cất tiếng hát ca vang lừng.

  Don din don don ding don
  chuông giáo đường vang lên
  Đêm noel ơi đêm noel , ánh sáng hoà bình cho trần thế !
  Don din don don ding don
  chuông giáo đường vang lên
  Đêm noel ơi đêm noel, ta hãy chúc nhau câu cười !

  Jingle bells jingle all the way.
  Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
  Jingle bells.
  Jingle bells jingle all the way.
  Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
  jingle bell remix the men
  jb remix tm

  Tuyển Chọn