Cô Gái Vót Chông – Anh Thơ

84 lượt xem
-
Đăng bởi ngày 23/03/2017

 • Tải Về
  Xem Hướng dẫn tải về Karaoke, Beat
  Lời Bài Hát

  Như bao cô gái ở trên non, cô gái sông ba đầu búi tóc thon.
  Tay vót chông miệng hát không nghỉ.
  Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở tây nguyên.
  Ai nhanh tay vót bằng tay em?
  Chim hót không hay bằng tiếng hát em.
  Mỗi mũi chông nhọn hoắc căm thù.
  Xiên thây quân cướp nào vô đây.

  Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo.
  Em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy.
  Nhưng mai đây giặc chạy rồi.
  Tre rừng ta làm nhà làm chòi cao.
  Ê chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh.
  Em còn vót chông nhiều làm cạm bẫy.
  Ê quân xâm lăng gian ác bay muốn vào mũi chông sẵn sàng đây
  Chờ bọn bay diệt bọn bay!
  cgvc at

  Tuyển Chọn