Karaoke: Ý Lan

Gái Xuân – Ý Lan

Em như cô gái hãy còn xuân Trong trắng thân chưa lấm bụi trần Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở Gái xuân giũ lụa trên sô...

loading...