Karaoke: Vương Bảo Tuấn

Gác Nhỏ Đêm Xuân – Vương Bảo Tuấn

Nhìn đôi bướm tung tăng trên cành lá Tôi vui đón chờ... Chờ tin vui thái hoà nở trên khắp nơi như muôn hoa Bâng kh...