Karaoke: Vương Anh Tú

Anh Đợi Em Nha (Remix) – Vương Anh Tú

Tại sao anh luôn luôn cần em khi em chẳng một lần nhớ anh Anh tự hỏi sao em lảng tránh, mỗi khi em đọc tin nhắn của ...

Giúp Anh Trả Lời Những Câu Hỏi (Remix) – Vương Anh Tú

1. Hôm qua anh mơ hay tất cả là sự thật Sao môi anh run và nước mắt vẫn tuôn Mắt anh đẫm lệ, hy vọng em sẽ về Cầu ...