Karaoke: Tuyết Vân Hà

Duyên Con Gái – Tuyết Vân Hà

Mười hai bến nước mai lỡ duyên một bước Biết đâu ngày mai duyên tình kia lỡ nhịp sai đường Chớ bước qua sông thuyền...

loading...