Karaoke: Tuấn Tú

Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang – Tuấn Tú

Dưới trăng, dòng sông trôi rất dịu dàng. Như dải tơ vàng xuôi về biển Đông. Gành Hào ơi nửa đêm ai hát lên câu ho...

loading...