Karaoke: Tuấn Quỳnh

Khóc Thầm – Tuấn Quỳnh

Tiễn em đi rồi, anh về gác lạnh đìu hiu Ngoài trời trăng tỏ, mà sao ướt đôi mi gầy Bóng đêm ngỡ ngàng vì quạnh hi...