Karaoke: Trương Ngôn

Chờ Người (Remix) – Trương Ngôn

Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha Lòng nàng sao lưu ...