Karaoke: Trish Thùy Trang

Tình Lính – Trish Thùy Trang

Anh là lính đa tình Tình non sông rất nặng Tình hải hồ ôm mộng Tình vũ trụ ngát xanh Và mối tình sống êm đềm ...