Karaoke: Triệu Hoàng

Buông Xuôi – Triệu Hoàng

Nắng chiều soi xuyên những ngón tay gầy Lá vàng rơi xao xác dưới gót chân Cứ muội mê hoang mang tới đời mình Chợt ...

loading...