Karaoke: Trang Anh Thơ

Chúc Xuân – Trang Anh Thơ

Mùa xuân sang ngàn nơi ngát niềm tin yêu đời Bầy chim non lượn bay hót lời ca vang trời Đàn bé hé môi cười ngọt ngà...