Karaoke: Trang Anh Thơ

Chúc Xuân – Trang Anh Thơ

Mùa xuân sang ngàn nơi ngát niềm tin yêu đời Bầy chim non lượn bay hót lời ca vang trời Đàn bé hé môi cười ngọt ngà...

loading...