Karaoke: Trần Thái Hòa

Nàng Xuân Của Tôi – Trần Thái Hòa

Nàng Xuân đến dáng Xuân diễm kiều thầm yêu ai đó Nàng Xuân hỡi với tôi hãy cùng cùng hòa tiếng tơ Tôi đón Xuân với ...