Karaoke: Tốp Ca Nam

Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng – Tốp Ca Nam

1.16K Lượt xem

Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng – Tốp Ca Nam

Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trên một bàn tay Đã xung trận ...