Karaoke: Tiên Cookie

Tâm Sự Với Người Lạ – Tiên Cookie (Tone Nam)

413 Lượt xem

Tâm Sự Với Người Lạ – Tiên Cookie (Tone Nam)

Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới, sao em không một lời Dặn ...

Tâm Sự Với Người Lạ – Tiên Cookie

558 Lượt xem

Tâm Sự Với Người Lạ – Tiên Cookie

Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới, sao em không một lời Dặn ...