Karaoke: Thùy An

Đi Tìm – Thùy An

Mưa tràn qua sân vắng con phố vẫn im lìm đôi chân mòn dấu cũ trong hồn sóng lênh đênh Ta đi tìm hơi ấm ai vừa rớ...