Karaoke: Tần Khánh

Chẳng Có Gì Là Mãi Mãi (Remix) – Tần Khánh

Lời thì thầm theo gió về xa vời Nhớ không em ơi Ngày em hứa theo anh tới chân trời Đã không thể tới. Giờ em the...