Karaoke: Song Thư

Xuân Phát Tài – Song Thư

Một Mùa Xuân đến mang theo yên bình tình người chứa chan Một mùa xuân mới mang theo tiếng cười mọi người cùng ấm no ...

Chiếc Áo Bà Ba (Remix) – Song Thư

Chiếc áo bà ba trên giòng sông thăm thẳm Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh Nón lá đội nghiêng tóc dài con...

loading...